Nhà > Ứng dụng > Trường hợp

Chúng tôi đã trở thành nhà cung cấp cho NOKIA vào tháng 7 năm 2019

Chúng tôi bắt đầu hợp tác kinh doanh với NOKIA vào tháng 7 năm 2020.

Chúng tôi chủ yếu cung cấp mô-đun Lab Micro, giá đỡ máy chủ và tủ pin


We became a supplier for NOKIA in Jul, 2019

182 8150 9557 liyuheng12315 han.lee@myjch.com