Nhà > Tầm nhìn của công ty

Trở thành nhà cung cấp giải pháp và nhà sản xuất kim loại tấm bền vững, đáng kính, quan trọng và đáng tin cậy trên toàn cầu.


Jiancheng Electronics Co., Ltd.

182 8150 9557 liyuheng12315 han.lee@myjch.com