Nhà > Mối quan hệ nhà đầu tư

Chào mừng các nhà đầu tư đến thăm công ty của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ yêu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi sẽ hẹn và trao đổi thêm với bạn.


182 8150 9557 liyuheng12315 han.lee@myjch.com