Thành tựu

Trang Chủ > Thành tựu

Thành tựu

Năm 2013 "Giải thưởng Sức mạnh Tổng hợp Tốt nhất" từ Huawei Technology Co., Ltd.

Năm 2011 "Giải thưởng Hợp tác xuất sắc nhất Châu Á Thái Bình Dương" từ Tập đoàn Emerson.

Năm 2011 "Nhà cung cấp xuất sắc hàng năm" của Emerson Network Power Co., Ltd.

Năm 2010 "Nhà cung cấp xuất sắc hàng năm" từ Emerson Network Power Co., Ltd.

Năm 2009 "Nhà cung cấp tối ưu hóa toàn cầu" từ Emerson Network Power Co., Ltd.

Năm 2008 "Giải thưởng Thành tựu Đặc biệt" từ Emerson Network Power Co., Ltd.


Jiancheng Electronics Co., Ltd.

Jiancheng Electronics Co., Ltd.

Trò chuyện